Belastningsregister jobb

Belastningsregister jobb

I samband med att du söker ett jobb hos en arbetsgivare kan det vara så att de efterfrågar ett belastningsregister från dig, eller meddelar att de kommer göra en bakgrundskontroll på dig. Det innebär att de vanligtvis vill kolla upp om du förekommer i något brottsregister eller domar kopplade till något brottsligt. Denna typ av kontroll i rekryteringsprocessen har blivit allt vanligare för företag att göra när de genomför en rekrytering, speciellt från rekryterings- och bemanningsföretag.

Ett rekryterings- eller bemanningsföretag känner oftast en större skyldighet att genomföra denna typ av kontroll i belastningsregister eller bakgrundskontroll. Både för att kunna leverera rätt typ av kandidat till kunden och få dem nöjda, men även för att kunna få fullt betalt. Det är nämligen så att många företag som jobbar med rekrytering har en affär som är uppdelad. En del av betalningen sker i samband med att företaget väljer att rekrytera personen, och den andra delen efter de arbetat ett visst antal månader. Det kan även ske med fler uppdelade betalningar, men i det stora hela är det vanligt att företaget får fullt betalt när de blir fast anställda.

Behöver man oroa sig när ett företag kollar belastningsregister?

Självklart kan man känna oro när ett företag ber om att kontrollera belastningsregister eller gör en bakgrundskontroll. Speciellt om du vet om att du förekommer i eventuella brottsliga domar. Men det viktigaste i alla dessa lägen är att vara öppen och informera om det. En brottsdom kan som svensk lag ser ut idag, följa med dig många år framöver efter du avtjänat ditt straff. Det gör att informationen finns tillgänglig för företag att få fram, antingen via dig eller ett företag som genomför bakgrundskontroller.

Informera företaget om din eventuella företeelse i brottsregister och ge dem din sida av händelsen. Har det hänt för massor av år sedan och var en engångsföreteelse, som inte förekommit igen. Då har företag vanligtvis stor förståelse för detta.

Fakta om belastningsregister

Belastningsregistret är det register som polisen för och ansvarar för. I detta register finner du uppgifter och information om personers brott, skäliga misstankar om brott och eventuella påföljder av brott (straff). Svenska medborgare har rätt att plocka ut information om sig själva från belastningsregister genom att sända in en blankett från polisens hemsida. Du kan dock endast begära utdrag på dig själv och ingen annan. Vilket gör att när du använder det i jobbsyfte kan inte företaget hämta detta register från polisen själva, utan det måste du själv göra.

Kommentarer är stängda.